Akcje “Nie bądź sknera…”

Druga edycja akcji “Nie bądź sknera, kup pampera” Wrocław już w lutym.

Akcja będzie trwać od 01 lutego 2018 do 28 lutego 2018.

Przypominamy o rejestracji partnerów:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji o akcji:
II EDYCJA

Advertisements